e-Library

3rd Quarter – TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE) 6 AGRICULTURE

AGRICULTURE 6 Module 1 

AGRICULTURE 6 – Module 2  

AGRICULTURE 6 – Module 3

AGRICULTURE 6 – Module 4  

AGRICULTURE 6 – Module 5 

AGRICULTURE 6 – Module 6  

AGRICULTURE 6 – Module 7  

AGRICULTURE 6 – Module 8 

AGRICULTURE 6 – Module 9  

AGRICULTURE 6 – Module 10 

4th Quarter – TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE) 6 INDUSTRIAL ARTS

IND. ARTS 6 – Module 1  

IND. ARTS 6 – Module 2  

IND. ARTS 6 – Module 3 

IND. ARTS 6 – Module 4  

IND. ARTS 6 – Module 5

IND. ARTS 6 – Module 6  

IND. ARTS 6 – Module 7  

IND. ARTS 6 – Module 8 

IND. ARTS 6 – Module 9  

IND. ARTS 6 – Module 10

3rd Quarter – TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE) 5 AGRICULTURE

AGRICULTURE 5 – Module 1 

AGRICULTURE 5 – Module 2

AGRICULTURE 5 – Module 3

AGRICULTURE 5 – Module 4

AGRICULTURE 5 – Module 5

AGRICULTURE 5 – Module 6

AGRICULTURE 5 – Module 7

AGRICULTURE 5 – Module 8

AGRICULTURE 5 – Module 9

AGRICULTURE 5 – Module 10

4th Quarter – TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION (TLE) 5 INDUSTRIAL ARTS

IND. ARTS 5 – Module 1

IND. ARTS 5 – Module 2

IND. ARTS 5 – Module 3

IND. ARTS 5 – Module 4

IND. ARTS 5 – Module 5

IND. ARTS 5 – Module 6

IND. ARTS 5 – Module 7

IND. ARTS 5 – Module 8

IND. ARTS 5 – Module 9

IND. ARTS 5 – Module 10

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Kahit bata may magagawa! Sundin ang mga patakaran na itinakda ng pamahalaan upang labanan ang paglaganap ng COVID-19.

X