“It is not hard to start a small garden, all you need is a sapling, a planting pot, a small bag of soil, and regular watering...”

― Noora Ahmed Alsuwaidi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Kahit bata may magagawa! Sundin ang mga patakaran na itinakda ng pamahalaan upang labanan ang paglaganap ng COVID-19.

X